Søg i hele sitet

   

  Skifteretten i Kolding afsagde den 3. august 2017 konkursdekret over Black Lily Accessories A/S, Kolding.

  Ved konkursdekretets afsigelse havde selskabet salg via http://www.blacklily.dk.

  Kurator har standset muligheden for at afgive ordrer på hjemmesiden samt foretaget registrering af selskabets varelager. Varelageret var pantsat, og efter aftale med panthaver har kurator solgt varelageret m.v. til tredjemand.

  ooo000ooo

  Konkursboet har i perioden modtaget henvendelser fra kunder, der:

   

  • har foretaget bestilling og betaling af varer inden konkursdekret blev afsagt, men ikke modtaget levering,
  • har foretaget bestilling og betaling af varer efter konkursdekret blev afsagt, men ikke modtaget levering,
  • har returneret varer,
  • har reklamationer på varer, eller
  • har spørgsmål i øvrigt.


  Du har foretaget bestilling og betaling af varer inden den 3. august 2017 kl. 10.55, men ikke modtaget levering

  Der vil desværre ikke ske udlevering til kunder der har foretaget bestilling og betaling inden konkursdekretet blev afsagt, selvom disse kunder har forudbetalt varerne.

  Disse kunder vil derfor ikke få tilbagebetaling af konkursboet.

  Du skal derfor anmelde dit tilgodehavende i konkursboet, opgjort pr. konkursdagen 3. august 2017 til kurators kontor. Anmeldelse skal fremsendes på trhe@penta.dk vedlagt dokumentation for dit krav, såsom kvittering for din betaling, kopi af faktura eller lign. Anmeldelse skal endvidere indeholde din fulde adresse og cpr.nr./cvr.nr. samt konto oplysninger.


  Du har foretaget bestilling og betaling af varer efter den 3. august 2017 kl. 10.55, men ikke modtaget levering

  Du bedes fremsende dokumentation på din bestilling, eksempelvis ordrebekræftelse samt dokumentation på at beløbet er trukket fra din konto efter konkursdekretet er afsagt den 3. august 2017 kl. 10.55. Dette skal fremsendes på trhe@penta.dk.

  Såfremt din bestilling og betaling kan udskilles fra konkursboets øvrige posteringer, kan der ske tilbagebetaling til dig. Ved fremsendelsen af ovenstående bedes du derfor medsende dit reg.nr. og konto nr.


  Du har returneret varer

  Der vil desværre ikke ske udlevering til kunder, som har returneret varer, uanset årsagen her-til.

  Disse kunder vil derfor ikke få tilbagebetaling af konkursboet.

  Du skal derfor anmelde dit tilgodehavende i konkursboet, opgjort pr. konkursdagen 3. august 2017 til kurators kontor. Anmeldelse skal fremsendes på trhe@penta.dk vedlagt dokumentation for dit krav, såsom kvittering for din betaling, kopi af faktura eller lign. Anmeldelse skal endvidere indeholde din fulde adresse og cpr.nr./cvr.nr. samt konto oplysninger.


  Du har reklamationer på varer

  Da selskabet er under konkurs, er det ikke muligt at imødekomme reklamationer

  Du har mulighed for, at beskrive dine reklamationer og anmelde et pengekrav i konkursboet. I så fald skal kravet være opgjort pr. konkursdagen 3. august 2017. Anmeldelse skal fremsendes på trhe@penta.dk vedlagt dokumentation for din reklamation og opgørelse af dit krav, såsom kvittering for din betaling, kopi af faktura eller lign. Anmeldelse skal endvidere indeholde din fulde adresse og cpr.nr./cvr.nr. samt konto oplysninger.


  Du har spørgsmål i øvrigt

  Spørgsmål til konkursboet i øvrigt skal fremsendes på trhe@penta.dk


  ooo000ooo

  Anmeldelser af krav i konkursboet vil blive bekræftet løbende.

  Alle henvendelser vil blive besvaret, men der må forventes en relativt lang svartid, og jeg skal derfor bede om tålmodighed.

  Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke for nuværende kan oplyses, hvorvidt der bliver dækning (dividende) til de anmeldte krav (§97-krav, simple kreditorer).

  Når du har anmeldt et krav i boet og dette er registreret i konkursboet, vil du løbende modtage orientering om konkursboets status.

   

  Back to top